About Us

Проекти


Space Academy for Educations(NASA)

Во јуни 2011 година О.У Христо Узунов учествуваше на Ѕрасе Асаdemy for Educations во Хантсвил, Алабама (САД) во седиштето на НАСА. На академијата беа присутни ученици од 143 земји од целиот свет меѓу кои и Р.Македониј, со 3 учесници од кои М-р Тони Симоновски од нашето училиште.
На академијата имаше предавачи од Астрономијата, Географијата, Физиката каде што беа изведени голем број на практични вежби од областа На астрономијата (со вселенски летала) И ред други активности кои ги збогатија нашите знаења.


ЕКОучилиштеКомпјутер за секое дете